Full deck achten

Full deck achten is een kaartspel voor 2 tot 6 personen. Het spel heeft een aantal uitgangspunten, waarbij het halen van de nul het belangrijkst is.

Het spel

Een van de spelers schudt de 52 kaarten flink door. Vervolgens deelt de schuddelaar op willekeurige wijze elk van de spelers en de pot drie gesloten kaarten en één extra gesloten pot-kaart (deze blijft gedurende het hele spel gesloten). De speler links van de schuddelaar mag vervolgens kiezen zijn drie kaarten te houden of deze te wisselen met de drie kaarten in de pot. Na deze keuze legt de speler de drie potkaarten open en is de volgende speler aan de beurt. Deze heeft vier mogelijkheiden:

 • Een kaart wisselen met een kaart in de pot
 • De gesloten kaart wisselen met een eigen kaart (deze wordt gesloten op tafel gelegd)
 • Passen, wanneer winst een zekerheid is
 • De pot klauwen, door de drie potkaarten te wisselen met de eigen kaarten
 • Verbied in de pot leggen

Zolang niemand past, de pot klauwt of verbied maakt, kunnen de spelers kaarten wisselen. Wanneer iemand past of de pot klauwt, mogen de overige spelers nog eenmaal een kaart wisselen. Wanneer er verbied op tafel komt te liggen, wordt het spel direct stopgezet. Wie de winnaar van deze ronde is, hangt natuurlijk af van de punten die de spelers hebben.

Puntentelling

De kaarten hebben, los van elkaar, een waarde vanaf de 8. De 8 is nul punten, de 7 of de 9 zijn bijvoorbeeld één punt waard. Om dit gemakkelijk uit te rekenen trek je, bij kaarten hoger dan 8, 8 van de bewuste kaart af:

 • 10 - 8 = 2 ; J (11) - 8 = 3

Bij kaarten lager dan 8 doe je het omgekeerde en trek je de bewuste kaart van 8 af:

 • 8 - 5 = 3 ; 8 - 3 = 5

Voor de individuele kaarten, ziet de puntentelling er als volgt uit:

klaver 2 klaver 3 klaver 4 klaver 5 klaver 6 klaver 7 klaver 8 klaver 9 klaver 10 klaver boer klaver vrouw klaver heer klaver aas +6+5+4+3+2+1 0 +1+2+3+4+5+6

Een hand met een harten Koning, klaver Boer en ruiten 3 is dus dertien punten waard. Als het doel is zo dicht mogelijk bij de nul te komen, is dit natuurlijk geen beste hand. Je hebt veel meer aan een hand met kaarten die dichter bij de 8 liggen, zoals bijvoorbeeld twee 7's en een 8. Dat is slechts 2 punten!

harten heer klaver boer ruiten 3 +5+3+5=13

 

schoppen 8 ruiten 7 harten 7 +0+1+1=2

Kaarten van dezelfde soort

Kaarten van dezelfde soort tellen bij elkaar op. Dat kan gunstig uitpakken, maar ook ongunstig. Ter illustratie gebruiken we twee gelijksoortige kaarten en een 8 van een andere soort. De 8 is vanzelfsprekend nul punten waard.
Heb je een 9 en 10 van klaver, dan tel je deze bij elkaar op (19). 19 ligt elf van de 8 af, dus is de combinatie van 9 en 10 van dezelfde soort elf punten. Een 3 en 5 van klaver tellen op tot 8, wat zich vertaalt in nul punten.

schoppen 8 klaver 9 klaver 10 +0(9+10-8)=11

 

harten 8 klaver 3 klaver 5 +0(3+5-8)=0

Gelijk puntenaantal

Soms komt het voor dat 2 spelers hetzelfde aantal punten behalen met hun hand. Om dan te bepalen wie er moet schudden, worden de kaarten los van elkaar bekeken.

 • Kijk eerst naar de beste kaart in de hand. Een 8 is hierbij de beste kaart. Heeft 1 van de spelers een 8 en de ander niet, dan wint de speler met de 8.

  harten 8 klaver 3 schoppen 5 versus harten 9 schoppen 3 ruiten 6  

 • Is de beste kaart van 1 speler een 7 en van de andere een 9, dan wint de 7 van de 9. Hoewel ze beide 1 punt waard zijn, is de regel dat in dit geval de laagste van de 2 wint.

  ruiten 7 harten heer schoppen 5 versus harten 9 klaver 3 schoppen boer  

 • Zijn de beste kaarten gelijk aan elkaar, vergelijk dan de op een na beste kaarten op dezelfde wijze. Zijn ook deze gelijk, vergelijk dan de slechtste kaarten uit de handen met elkaar. Hier zijn de hoogste kaarten gelijk (beiden een 8), de 6 ligt vervolgens dichter bij de acht, dus wint deze van de 5.

  harten 8 klaver 3 klaver 5 versus klaver 8 ruiten 2 ruiten 6  

 • Als de spelers dezelfde kaarten qua waarde hebben, en het verschil in de soort zit, wordt weer gekeken naar de beste kaart uit elk van de hand. Hierbij is klaver de kleur die wint.
 • De volgorde van soort is van goed naar slecht: klaver, ruiten, schoppen, harten

  harten 8 klaver 3 klaver 5 versus klaver 8 schoppen 3 schoppen 5  

Winnen

Er zijn twee situaties waarin punten gehaald kunnen worden:

 • De speler heeft nul in de hand: 1 punt
 • De speler legt verbied in de pot: 0,1 punt

Nul: 1 punt

Er zijn twee combinaties waarmee een speler nul kan maken:

 • 8 en gelijksoortig een 6 en een 2
 • 8 en gelijksoortig een 5 en een 3

De 8 moet natuurlijk van een andere soort zijn dan de twee andere kaarten. Wanneer het puntentotaal van je hand op nul uitkomt, pas je en laat je jouw kaarten zien zodra iedereen een laatste keer gewisseld heeft.

harten 8 klaver 3 klaver 5 +0(3+5-8)=0

 

schoppen 8 ruiten 2 ruiten 6 +0(3+5-8)=0

Verbied: 0,1 punt

Verbied is een term uit het éénendertigen, waarbij de speler een combinatie in de pot legt van twee kaarten gelijk aan de Heer, Vrouw, Boer of 10 en een Aas van dezelfde soort. Zodra verbied in de pot ligt, wordt het spel stilgelegd en de punten geteld.

harten aas harten heer harten 10 verbied=0.1

Let op!

Nul scoor je wanneer jouw hand een totaalscore van nul vormt, verbied wordt in de pot behaald. Pas dus niet wanneer je verbied hebt, want dan verlies je!

Volgende ronde

Degene die de slechtste kaart had, moet schudden. Degene links van de speler die de vorige ronde de potkaarten mocht wisselen, mag ze nu wisselen. Om niet te hoeven schudden, moet je dus de beste hand zien te halen, maar uiteindelijk gaat het om het winnen en is het soms noodzaak om een verbied te halen en te gaan schudden, om zo de leiding te nemen in het puntenklassement.

Termologie

 • Bud-kaarten: Als de kaarten die je gedeeld krijgt slechte kaarten zijn.
 • Doki: Afkorting voor schuddeledoki.
 • Schuddeledoki: Dit roep je tegen iemand die net verloren heeft en moet schudden.
 • Dokiledokio: Zie: Schuddeledoki.
 • "Wat zeg je?": Dit zeg je als iemand aan het schudden is en iets zei. Kijk alsof je ergens anders mee bezig was.
 • "Wat zeg je?" 2: Doki!
 • Eén punt: Totaalscore van 1 punt.
 • Punt één: Totaalscore van 0,1 punt. Wanneer iemand 2,6 punten heeft vergaard, kan dit eventueel worden geformuleerd als twee punt zes punt.
 • Koude handen of polsen: Wanneer iemand al een tijdje de fysieke arbeid van het schudden niet heeft hoeven te verrichten, kan de tegenstander extra worden uitgedaagd door de koude handen te claimen: "Misschien moet ik maar eens expres verliezen, mijn handen worden koud!".
 • Dissen: Door iemand die niet de potkaarten mag wisselen als laatste in één keer alle drie de kaarten te geven, wordt een spreekwoordelijke dis geplaatst. Een mythe vertelt dat degene die als laatste in één keer zijn kaarten ontvangt, zal verliezen.